Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä / yhteyshenkilö

Valokuvaus Tuulia N / Tuulia Nelimarkka
Tikkasentie 162, 62900
tuulia.neli@gmail.com puh. 0442519177
www.tuulian.net
Y-tunnus: 2609830-9

Rekisterin nimi

- Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

- Asiakkuussuhteiden hoito

Rekisterin tietosisältö

- Nimi, Yhteystiedot
- Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista & niiden laskutuksesta
- Valokuvia hevosurheilukisoista sekä yksityiskuvauksista

Palvelun hyödyntämät kolmannen osapuolen tarjoamat palvelut

- Palvelu hyödyntää seuraavia kolmannen osapuolen tarjoamia palveluita jotka keräävät anonymisoitua tietoa palvelun käytöstä analytiikkaa varten:
- Google Analytics

Säännönmukaiset tietolähteet

- Asiakkaan itsensä tai tämän huoltajan ilmoittamat tiedot

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

- Tietoja ei luovuteta eteenpäin

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

- Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietojen säilytysaika

- Henkilötietoja säilytetään kirjanpitolaissa säädetyn ajan, ja kuvia ikuisesti, jotta asiakkailla on mahdollisuus tilata vanhoja valokuvia vielä vuosienkin kuluttua.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto
- Säilytetään lukitussa tilassa.
ATK:lla käsiteltävät tiedot
-Tietoja säilytetään teknisesti suojattuina, atk:n virus- ja palomuurit pidetään ajantasalla. Kuvat ovat sijoitettuna ulkoiselle kovalevylle, joka ei ole tietokoneessa kiinni kuin tarvittaessa. Fyysinen pääsy tietoihin on estetty lukitusten sekä muiden turvatoimien avulla. Rekisteritietoja pääsevät käsittelemään ainoastaan rekisterinpitäjän nimeämät henkilöt.

Rekisteröidyn oikeudet

- Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa henkilörekisteriin tallennetut tietonsa. Lisätietoja: www.tietosuoja.fi/1676.htm
- Rekisteröidyllä on oikeus vaatia korjaamaan henkilörekisterissä olevia virheellisiä tietoja. Lisätietoja: www.tietosuoja.fi/1677.htm
- Rekisteröidylla on oikeus saada kaikki tiedot poistetuksi palvelusta.

Tarkastus-, korjaus- tai poistopyynnön voi tehdä toimittamalla kirjallinen ja allekirjoitettu asiaa koskeva pyyntö edellä mainitulle rekisteriasioiden yhteyshenkilölle.Valokuvaus Tuulia N
Rekisteri & tietosuojaseloste

Y-tunnus: 2609830-9
e-mail: tuulia.neli@gmail.com
puh. 044-2519177
     
@VALOKUVAUSTUULIAN